Seuraava kirjoitus liittyy hieman myös rahamaailmaan, mutta käsittelee enemmän sijoittamista ja sen yleistä viisautta. Onko se järkevä vai ei, siitä meille kertoo Tommi. Osakesijoittamisen ohella Tommi pitää pikavippisivustoa.

“Osakkeisiin sata prosenttia miinus oma ikä” – Mitä järkeä?

osakkeet ja sijoittaminen
Sijoitusurani alussa luin Marko Erolan kirjan Paras sijoitus. Siellä törmäsin näkemykseen, jonka mukaan sijoitukset tulisi jaotella osakerahastojen ja korkorahastojen kesken. Osakkeisiin laitettava summa olisi sata prosenttia miinus oma ikä.

Kirjailija kertoo tiedon löytyvän amerikkalaisen sijoitusyhtiö Vanguardin nettisivuilta. Sen jälkeen hän hyväksyy tiedon ja ilmoittaa itsekin sijoittavansa sillä tavalla.
“X prosenttia osakkeisiin tietyn ikäisenä” on kuitenkin amerikkalainen sääntö, joka pätee vain siellä. Vain typerys lähtee soveltamaan sitä Suomen oloihin.

Yhdysvaltojen ja Suomen välillä on nimittäin merkittävä ero siinä, mihin osakesäästöt on tarkoitettu. Suomessa säästöillä voidaan parantaa elintasoa. Samoin ne mahdollistavat työnteon lopettamisen ennen eläkeikää. Jokaiselle virallisen eläkeiän ylittäneelle valtio kuitenkin maksaa eläkettä, joka suurimmalla osalla ihmisistä kattaa kaikki elinkustannukset. Suomessa keskimääräinen vanhuuseläke on yli 1600 euroa kuukaudessa. Tämä vastaa 480000 euron osakepääoman tuottoa.

Amerikkalaiselle osakesäästöt ovat ainoa toivo eläköitymisestä, koska minkäänlaista valtion ylläpitämää eläkejärjestelmää ei ole.
Korkorahastojen tarkoitus on pienentää sijoitusomaisuuden arvonvaihtelua eli volatiliteettia. Pörssiromahduksen tai taantuman iskiessä osakekurssit laskevat, ja niiden palautuminen ennalleen kestää useita vuosia.

Jos osakkeet olisi pakko myydä heti laskun jälkeen, sijoittaja menettäisi rahaa. Jos sijoittaja pystyy odottamaan, että kurssit nousevat, tappiot jäävät pienemmiksi. Korkorahastot laskevat vähemmän todennäköisesti, ja niiden kurssin muutokset ovat pienempiä. Jos siis sijoittajalla on korkorahastoja, hän voi myydä niitä osakerahastojen sijaan.

Korkorahastojen haittapuolena on pienempi tuotto. Siksi niihin ei kannata sijoittaa kovin suurta osuutta sijoitusvarallisuudesta, jos rahoja ei ole tarkoitus nostaa lähitulevaisuudessa.

Suomessa puhutaan jatkuvasti siitä, että eläkkeitä pienennetään. Ei ole kuitenkaan uskottavaa, että eläkejärjestelmä ajettaisiin kokonaan alas. Sen sijaan muutokset tulevat vähitellen. Mitä lähempänä oma tavoitteesi on, sitä todennäköisemmin valtion maksamat tuet pysyvät entisen kaltaisina. Jos säästämisen tavoitteena on jäädä pois työelämästä ennen virallista eläkeikää, tavoitepäivämäärää laskettaessa kannattaa huomioida myös ansiosidonnainen työttömyyskorvaus, jota maksetaan 500 päivän ajan.

Älä noudata sokeasti sijoitusvinkkejä. Suosittukin sijoitusmenetelmä voi olla sinulle kelvoton.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *